Na Skupštini HNK Zadar razmatrale su se ponude dvaju investitora za stratešku suradnju s Gradom Zadrom i HNK Zadrom, u kojima su investitori detaljno izložili svoje financijske uvjete i planove razvoja. Provedena je detaljna analiza i usporedba ponuđenog, obavljeni su dodatni usmeni razgovori s investitorima u kojima se raspravljalo o inicijalnim ulaganjima, dugoročnoj viziji Kluba, te uvjetima i načinu ulaska investitora u strukture Kluba, a sve kako bi se po odluci Skupštine odmah moglo započeti s izradom sporazuma s investitorom koji će u suradnji s Gradom Zadrom osigurati optimalne uvjete za razvoj HNK Zadar.

Nakon analize ponuda i dopuna ponuda od strane obaju investitora, te analize zahtjeva koje su investitori postavili kao uvjet svoga ulaska u Klub, jednoglasno je izabrana ponuda investitora Marka Ivančića, kao povoljnija i konkretnija u financijskom, operativnom i sportskom segmentu.

Skupština se zahvaljuje gospodinu Marinu Kulašu na interesu i angažmanu, vrata HNK Zadar će mu uvijek biti otvorena za bilo kakav oblik suradnje u obostranom interesu.

Gospodinu Marku Ivančiću i suradnicima želimo dobrodošlicu u HNK Zadar, uvjereni da ćemo u najskorijem mogućem vremenu zajednički krenuti u provedbu i zaključenje Sporazuma.

Skupština HNK Zadar

BUDI DIO OBITELJI

Postani dio Zadrove obitelji – učlani se i sudjeluj u aktivnostima HNK Zadar. Člansku iskaznicu možeš nabaviti u tajništvu Kluba. Ako imaš pitanja, javi nam se. Mi tebe čekamo, a što ti čekaš :)